Pressmeddelanden

 • AP4 publicerar Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2014/2015

  Att inkludera hållbarhet vid investeringsbedömningarna är nödvändigt vid långsiktig förvaltning. Hållbarhet och ägarstyrning handlar, för AP4, om att ta ansvar och bidra till att bolag blir framgångsrika och ger långsiktigt hållbar avkastning. Det bidrar till trygga pensioner.

 • Fjärde AP-fonden investerar i barns rättigheter

  Fonden Global Child Impact Equities Fund är världens första fond med fokus på barns rättigheter. Bakom fonden står kapitalförvaltaren RobecoSAM och kungafamiljens stiftelse Global Child Forum. Fjärde AP-fonden (AP4) är en av de första stora investerarna.

 • AP4 når ny rekordnivå med 310 miljarder kronor i fondkapital

  Med ett positivt resultat på 18 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 310 miljarder kronor, en ny rekordnivå. Totalavkastningen uppgick till 6,1 procent efter kostnader. AP4 har därmed överträffat det långsiktiga avkastningsmålet.

 • Ny rekordnivå för AP4 - fondkapitalet ökade till 295 miljarder kronor

  Fjärde AP-fondens (AP4) totalavkastning uppgick till 15,7 procent efter kostnader under 2014. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 40 miljarder kronor. Den aktiva förvaltningen överträffade index för tolfte halvåret i följd. Både kort- och långsiktiga mål överträffades.