Pressmeddelanden

 • AP4s fondkapital ökar till 348 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på drygt 17 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 348 miljarder kronor – en ny rekordnivå. Avkastningen för första halvåret uppgick till 5,2 procent efter kostnader. De senaste tio åren har AP4 avkastat 88 procent efter kostnader, vilket innebär en årlig avkastning på 6,5 procent i genomsnitt.

 • Etikrådets årsrapport 2016 - mänskliga rättigheter fortsatt i fokus

  AP-fondernas Etikråd firar 10 år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljöfrågor, mänskliga rättigheter och korruption. 2016 års dialoger har bland annat omfattat dialoger med bolag rörande fiskeindustrin i Thailand och gästarbetarnas situation i Qatar.

 • AP4:s fondkapital ökade till 334 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på nära 31 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 334 miljarder kronor under 2016. Avkastningen uppgick till 10,0 procent efter kostnader. AP4 överträffade både inkomstindex och det långsiktiga avkastningsmålet.

 • Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

  Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan 2009, har väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens hållbarhetsarbete. Det konstaterar de 17 investerarna som gemensamt drivit projektet i samarbete med Nasdaq Stockholm. Målet är att lyfta betydelsen av strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor, vilket är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för god finansiell avkastning.

 • AP4 publicerar Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2015/2016

  Idag publicerar Fjärde AP-fonden (AP4) sin Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport för 2015/2016. Rapporten summerar arbetet med hållbarhet och ägarstyrning i AP4:s förvaltning för perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016, vilket följer den svenska valberednings- och stämmosäsongen.