Pressmeddelanden

 • Pressmeddelande

  AP4 tar hem fem fina utmärkelser vid IPE Awards 2020

  AP4 är mycket glada över att ha tagit hem så många som fem priser vid IPE Awards 2020. AP4 belönades i kategorierna Best Pension Fund Sweden, Pension Governance & Administration, Equities, Passive Managment och Factor Investing.

 • Pressmeddelande

  Stämmosäsongsrapport 2020: AP4 aktiv ägare i turbulent miljö

  Som långsiktig och engagerad ägare innebär ägarstyrningsarbetet för AP4 att ta ansvar för och bidra till att bolag blir framgångsrika och ger en långsiktigt hållbar avkastning. Inför stämmosäsongen 2020 har AP4 arbetat i 38 valberedningar, röstat på 82 svenska bolagsstämmor och 873 utländska bolagsstämmor.

 • Pressmeddelande

  Ett omtumlande och dramatiskt första halvår 2020

  Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2020 uppgick till -2,5 procent före såväl som efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2020 till 403,2 miljarder kronor, att jämföra med 418,0 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2020 blev -10,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret understeg avkastningen för AP4:s referensportfölj med -0,7 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 19,7 procent av fondkapitalet.

 • Pressmeddelande

  AP4 välkomnar steg två i de nya placeringsreglerna

  Riksdagen har idag den 11 mars 2020 beslutat om nya placeringsregler för AP-fonderna enligt proposition ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”. Dagens riksdagsbeslut är det andra steget i moderniseringen av AP-fondernas placeringsregler. De ger AP-fonderna bättre förutsättningar att långsiktigt och kostnadseffektivt investera i onoterade tillgångar, vilket kommer att bidra till att stärka pensionssystemet på sikt.

 • Pressmeddelande

  AP4 redovisar rekordresultat för 2019

  Avkastningen blev mycket stark under 2019 och uppgick till 21,7 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 4,4 procentenheter. Resultatet blev 75,2 miljarder kronor och under året ökade det totala fondkapitalet till 418,0 miljarder kronor. Totala kostnader uppgick till 0,10 procent av förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är 47 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder vid en internationell jämförelse. Under 2019 minskade koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj med ytterligare elva procent och är nu 48 procent lägre än för ett brett globalt aktieindex.