Pressmeddelanden

 • AP4 når ny rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

  Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex för elfte halvåret i följd. Fondkapitalet ökade till 276 miljarder kronor.

 • Fjärde AP-fonden lämnar in sina Scania-aktier

  Fjärde AP-fonden har beslutat att lämna in innehavet i Scania (motsvarande cirka 0,6 % av kapitalet i Scania) i enlighet med Volkswagens erbjudande. Beslutet skall ses mot bakgrund av att Volkswagen redan passerat gränsen 90 %, vid vilken tvångsinlösen kan begäras.

 • Etikrådets årsrapport 2013 - Dialog ger resultat

  Etikrådet utvecklar sitt arbete med förebyggande dialoger i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Fokusområden för Etikrådet under 2013 var bland annat mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöfrågor inom telekom-, läkemedels-, tobak- och kakaobranschen.

 • Fjärde AP-fonden kommenterar Volkswagens bud på Scania

  Fjärde AP-fonden kommer att noggrant utvärdera det bud som presenterats på Scania. Det är en grannlaga uppgift. Scania är ett företag i världsklass som utvecklats väl som självständigt och noterat bolag och borde ha goda förutsättningar att göra det framöver. Vi befinner oss i botten av en konjunkturcykel, vilket också försvårar en utvärdering.

 • Rekordår för AP4 - fondkapitalet ökade till 260 miljarder kronor

  Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till 16,4 procent efter kostnader under 2013. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 37 miljarder kronor. En starkt bidragande orsak till fjolårets positiva utveckling var valet att ha en hög andel noterade aktier. AP4 överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.