Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande

    Försiktig stabilisering första halvåret 2023

    Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2023 uppgick till 6,0 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2023 till 485,6 miljarder kronor, att jämföra med 460,5 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev 27,7 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,6 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet.

  • Pressmeddelande

    Ett dramatiskt år med stor finansiell turbulens

    2022 präglades av finansiell turbulens med snabbt stigande räntor och kraftigt fallande värden för de flesta tillgångsklasser. Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2022 uppgick till -11,9 procent efter kostnader och resultatet för året blev -62,5 miljarder kronor. Efter nettoöverföring om 4,7 miljarder kronor till pensionssystemet under året uppgick fondkapitalet till 460,5 miljarder kronor vid utgången av 2022. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 3 procent under 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 61 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade under året i 46 valberedningar.