Pressmeddelanden

 • Ett starkt första halvår

  Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till 5,8 procent under första halvåret 2012. Fondkapitalet ökade till drygt 220 miljarder kronor. Fondens aktiva förvaltning överträffade sina jämförelseindex med mer än 0,8 procentenheter, vilket gav ett positivt bidrag på 1,6 miljarder kronor.

 • AP4 flaggar ner i Metro International

  Fjärde AP-fonden flaggar härmed ner sitt ägande i Metro International. Fonden har som tidigare meddelats accepterat Kinneviks kontanterbjudande och äger idag inte längre några aktier i Metro International.

 • Bokslutskommuniké 2011

  I en svag aktiemarknad där fondkapitalet minskade något jämfört med föregående år levererade fondens aktiva förvaltning ett positivt bidrag med nära en halv miljard kronor.

 • Fjärde AP-fonden flaggar ned i Metro International

  Fjärde AP-fonden flaggar härmed ner sitt ägande i Metro International. Fonden äger idag 4,70 % av kapitalet och 6,73 % av rösterna i Metro International. (Aktieinnehavet är fördelat på: 17.782.822 Metro A och 7.022.499 Metro B).

 • Stora skillnader i börsbolagens hållbarhetsarbete

  Hållbarhetsfrågorna står högt på allt fler företags agenda. De bolag som kommit längst är de som integrerar hållbarhetsfrågorna på samtliga nivåer i verksamheten. En tredjedel av bolagen uppvisar dock en alldeles för låg förändringstakt och gapet har ökat till de som ligger i framkant, visar en färsk rapport från investerarinitiativet Hållbart värdeskapande.