Nyheter och pressmeddelanden

 • Nyhet

  AP4:s tematiska hållbarhetsanalys

  Investeringar med specifikt fokus på klimatomställning ökar i snabb takt. AP4 analyserar därför löpande hållbarhetstrender samt letar aktivt investeringsmöjligheter som på lång sikt kan både bidra till klimatomställningen och ge en god förväntad avkastning.

 • Nyhet

  AP-fondernas etikråd summerar ett år av aktivt påverkansarbete i en ny organisation

  Etikrådets arbete under 2023 har präglats av den nya organisationen med ny strategi och ett intensivt arbete med valda fokusområden. Av många viktiga hållbarhetsområden har fem fokusområden prioriterats; Antimikrobiell resistens, Barnarbete och tvångsarbete, Klimat, Techbolagens hänsyn till mänskliga rättigheter samt Vatten.

 • Pressmeddelande

  AP-fonderna stärker det svenska inkomstpensionssystemet med 142 miljarder kronor

  AP-fonderna (AP1-AP4) summerar ett bra resultat för 2023 och stärker inkomstpensionssystemets finansiella ställning med 142 miljarder kronor. Resultatet motsvarar en genomsnittlig avkastning på 8,1 procent. Totalt förvaltade de fyra fonderna vid årsskiftet 1 880 miljarder kronor. AP-fondernas nettoutbetalningar till pensionssystemet var 19 miljarder kronor. Detta resultat bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

 • Pressmeddelande

  God avkastning i en osäker tid

  Fjärde AP-fonden (AP4) redovisar en god avkastning för helåret 2023 på 9,6 procent efter kostnader. Med ett resultat på 43,9 miljarder kronor ökade fondkapitalet till 499,6 miljarder kronor efter att 4,8 miljarder kronor överförts netto till pensionssystemet under året. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 11 procent jämfört med 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 65 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade i 56 valberedningar under året.