Nyheter och pressmeddelanden

  • Pressmeddelande

    God avkastning i en osäker tid

    Fjärde AP-fonden (AP4) redovisar en god avkastning för helåret 2023 på 9,6 procent efter kostnader. Med ett resultat på 43,9 miljarder kronor ökade fondkapitalet till 499,6 miljarder kronor efter att 4,8 miljarder kronor överförts netto till pensionssystemet under året. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 11 procent jämfört med 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 65 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade i 56 valberedningar under året.