Nyheter och pressmeddelanden

 • Fjärde AP-fonden ökar engagemanget i klimatfrågan

  Fjärde AP-fonden har idag - tillsammans med Första, Andra och Tredje AP-fonderna - gått med som medlem i investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC är ett forum för europeiska institutionella investerare för att samarbeta kring klimatfrågor.

 • Dombron säljer Studentstaden till Uppsalahem

  Bostadsaktiebolaget Dombron avser att teckna en avsiktsförklaring om att sälja hela sitt innehav av studentbostäder inom Studentstaden till Uppsalahem. Samtidigt köper Dombron servicebostäder från Uppsalahem och inleder ett samarbete med Uppsala kommun om nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter. Det innebär att bostadsbyggandet kommer att öka markant i Uppsala.

 • AP4 fullföljer förvärvet av Dombron AB

  Fjärde AP-fonden har idag fullföljt förvärvet av bostadsaktiebolaget Dombron AB från Vasakronan AB. Dombron AB äger och förvaltar bostadsfastigheter till ett värde av drygt 5.000 miljoner kronor.

 • Rapport om Goldcorps verksamhet i Guatemala

  En s k ”Human Rights Impact Assessment”, dvs en social utvärdering av Goldcorps verksamhet vid Marlingruvan i Guatemala har gjorts och finns nu publikt tillgänglig.

 • Fjärde AP-fonden förvärvar Dombron AB

  Fjärde AP-fonden har idag tecknat avtal om att förvärva bostadsbolaget Dombron AB. Säljare är Vasakronan AB. Dombron AB äger bostadsfastigheter till ett samlat värde om drygt 5.000 mkr. Beståndet finns i Uppsala, Stockholm och Göteborg.

 • AP4 accepterar inte Opcons bud på Tricorona

  Volati, Fjärde AP-fonden, Stena Metall, Swedbank Robur fonder och SEB Fonder, vilka tillsammans äger 34,8 procent av aktierna i Tricorona, accepterar inte Opcons bud på Tricorona.

 • Etikrådets årsrapport för 2009 publicerad

  Idag presenterar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd sin årsrapport för 2009, i vilken utvecklingen redovisas av de dialoger som rådet för med bolag som på olika sätt kan kopplas till överträdelser av de fyra AP-fondernas etiska riktlinjer för investeringar.